Єдність у розмаїтті

«НЕ БУЛО – НЕМАЄ – НЕ БУДЕ»

Президент України Віктор Янукович затвер­див «Стратеґію захисту та інтеґрації в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року». Відповідний указ від 8 квіт­ня розміщено на офіційному сайті президента.

Передбачається, що стратеґія дозволить «створити умови для виконання рекомендацій щодо лібералізації Європейським Союзом ві­зового режиму для України; забезпечити ін­теґрацію в українське суспільство ромської національної меншини; запобігти дискримі­нації ромів; підвищити освітній рівень ромів; поліпшити стан здоров’я ромів; поліпшити житлово-побутові умови ромів; забезпечити сприяння зайнятості ромів; розв’язати пробле­ми, пов’язані з отриманням ромами документів, що посвідчують особу та підтверджують грома­дянство, свідоцтв про державну реєстрацію ак­тів цивільного стану; забезпечити збереження та розвиток культурної самобутності ромів». Кінець цитати.

«Форум» звернувся до Сергія Єрмошкіна – голови Одеського обласного ромського конґресу «Бахтало дром», редактора «Ромського право­знавчого вісника» з проханням прокоментува­ти указ президента. Ось, що він сказав: «Указ не мотивований «державною етнополітикою», «турботою партії та уряду», минулими або чин­ною Державними програмами економічного та соціального розвитку України, аж ніяк не пов’язаний з вирішенням проблем нашого на­роду. «Стратеґія» проектувалася таємно, не­професійно, без участі ромських фахівців і ром­ських організацій. Єдине фактичне пояснення появи «Стратеґії» – лібералізація візового ре­жиму з країнами Євросоюзу, причому тепер влада й не приховує цієї мети. Якщо у першому проекті від червня 2012 р. Мінкульт передбачив результатом нейтральне «створення умов для інтеґрації України до Європейського співтова­риства та подальшого впровадження у вітчиз­няне законодавство норм міжнародного права щодо захисту прав національних меншин», то Кабмін 6 лютого 2013 р. «виправив» Мінкульт, поставивши на перше (!) місце в розділі «Очіку­вані результати» «створення умов для виконан­ня рекомендацій щодо лібералізації Європей­ським Союзом візового режиму для України». А Президент, ясна справа, це за твердив.

«Стратеґія» є класичним зразком математич­ної порожньої множини. В математиці потуж­ність такої множини дорівнює нулю, а її перетин із будь-якою іншою множиною дає знов-таки порожню множину. У перекладі звичайною мо­вою це означає одне: не було – немає – не буде (політичної волі, бажання, грошей...). Я особисто впевнений, що цю «Стратеґію» та майбутній план заходів очікує доля сумновідомої Програми со­ціально-духовного відродження ромів України на період до 2006 р. Утім, дай Боже, щоб тут я помилився...» 

Мирослав МАРИНОВИЧ
Иосиф ЗИСЕЛЬС
Вячеслав ЛИХАЧЕВ
Олег РОСТОВЦЕВ
Віталій НАХМАНОВИЧ
Микола КНЯЖИЦЬКИЙ
Володимир КУЛИК
Виталий ПОРТНИКОВ
Олег РОСТОВЦЕВ