Єдність у розмаїтті
Пропонуємо увазі читачів цю розмову і сподіваємося, що позиція Глави Греко-Католицької Церкви допоможе розібратися у багатьох аспектах моральних проблем, пов’язаних з вибором, від якого залежить подальша доля країни.
Тетяна ХОРУНЖА
У Києві відбулася імпреза під назвою Міжнародний саміт «Досвід України для світу» на честь 20-річчя «Декларації про права осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин».
Виталий ПОРТНИКОВ
Требование тюремщиков о возвраще­нии в тюрьму бывшего пре­мьер-министра страны Юлии Тимошенко – это только на­чало октябрь­ского безумия.
Делегація спостеріга­чів Парламентської асамблеї Ради Європи для проведення передвиборчого моніторинґу та оцінки ходу електоральної кампанії в Україні закликала нашу владу вжити низку заходів для за­безпечення вільних виборів, плюралізму в ЗМІ та відмови від зловживання адміністративним ресурсом.
Напередодні виборів дуже важ­ливо розібратися в багатьох питан­нях, що постануть перед громадяна­ми України – пред­ставниками національних меншин. Якими шляхами влада активізує увагу виборців з числа представ­ників національ­них меншин? Яку політику проводять лідери їхніх громадських об’єднань? Чи є спільні погляди, що об’єднують цю групу громадян України? Про це розмова з експертом з питань етнополітики, відповідальним секретарем громадського комітету «Бабин Яр» Віталієм Нахмановичем.
Якими є моделі поведінки меншини в діаспорі, як вони екстраполюються на виборчі процеси. Про це ми говоримо з виконавчим віце-пре­зидентом Конґресу національних громад України, головою Асоціації єврейських організацій і громад (Вааду) України Йосифом Зісельсом.
Вахтанґ КІПІАНІ
Менш ніж за рік в Грузії відбудуться президентські вибори, і тоді ми точ­но побачимо, чи припустилися грузини фатальної помилки.
Юлия ЛАТЫНИНА
Грузия опять преподала России урок и ответила, вполне исчерпывающе, на вопрос: совместимы ли в бедной стране демократия и всеобщее избирательное право с радикальными реформами экономики и государства?
Семен ГЛУЗМАН
В этот предвыборный период претенденты на наше внимание не брезгуют любыми возможностями нас, электорат, завлечь. Или, хотя бы, удивить.
Владимир БУКОВСКИЙ
Цензура, которую ввели защитники «политической корректности», избавила их от диалога.
Арина ХОЛИНА, «Сноб»
Насилие – это общественная мораль, уклад жизни, в который женщина погружается с самого рождения. И который мы все так или иначе поощряем – в силу привычки.
Мирослав МАРИНОВИЧ
Иосиф ЗИСЕЛЬС
Вячеслав ЛИХАЧЕВ
Олег РОСТОВЦЕВ
Віталій НАХМАНОВИЧ
Микола КНЯЖИЦЬКИЙ
Володимир КУЛИК
Виталий ПОРТНИКОВ
Олег РОСТОВЦЕВ