Єдність у розмаїтті

У ПОЛЬЩІ СТВОРЕНО ПАРЛАМЕНТСЬКУ ГРУПУ ЩОДО «СХІДНИХ КРЕСІВ»

У польському Сеймі створено парламентську групу «у справах кресів, кресов’яків і спадщини схід­них земель давньої Речі Посполитої». Одна з причин – «сліди польськості зникають через організовану ді­яльність спадкоємців бандерівщини й українських націоналістів». Про створення групи повідомляє офіцій­ний сайт Сейму.

Креси – «окраїна, пограниччя» – польська назва територій сучасних України, Білорусі і Литви, які у 1919– 1939 рр. входили до складу міжвоєнної польської держави (Другої Речі Поспо­литої).

Остаточне оформлення групи запла­новане на квітень, коли в ньому змо­жуть взяти участь представники усіх депутатських об’єднань. «Чи буде по­кінчено з 70-річною змовою мовчання про креси, буде зрозуміло найближчим часом», – зазначає сайт Kresy.pl.

За повідомленням сайту, участь в установчому засіданні групи взяли представники таких «кресових серед­овищ» [назви дані за назвами воєводств міжвоєнної Польщі]: віленського (Лит­ва), новогрудського (Білорусь), біло­стоцького (Білорусь і Польща), полісь­кого (Білорусь і Україна), волинського, львівського, тернопільського і станіс­лавського (івано-франківського).

«Окраїни» міжвоєнної Речі Посполи­тої – це «мультикультурний, мультиетніч­ний і мультирелігійний плавильний котел тогочасної Європи», – на­голошує сайт.

На засіданні зазна­чалося, що Сейму було б дуже недоречно за­суджувати операцію з депортації українського населення «Вісла» в рік, коли відбуваються «захо­ди з вшанування пам’яті ґеноциду, влаштованого ОУН–УПА на окраїнах».

Обговорювалися пла­ни заходів «до 70-річчя ґеноциду [Волинської трагедії – ІП]» за участю ветеранів Армії Крайової і націоналістичного польсько­го підпілля на Волині. Обговорювався хід збирання підписів з проголошення Дня пам’яті мучеництва кресов’яків.

Було зазначено, що важливою скла­довою роботи групи є захист спадщини східних земель колишньої Речі Поспо­литої, оскільки «нереставровані слі­ди польськості зникають через уплив часу, брак свідомості місцевих спіль­нот або зумисне організовану діяль­ність налаштованих вороже до Польщі спадкоємців бандерівщини і україн­ських націоналістів».

«Мала батьківщина третини насе­лення колишньої Польщі не може піти в забуття», – наголошує Kresy.pl.

Видання «кресов’яків» підкреслює, що досі парламентські дебати про долю колишніх «окраїн» велися на вкрай низь­кому рівні або взагалі не велися, і тепер «можна нарешті сміливо стверджувати, що Креси і кресов’яки знайшли своє по­стійне місце в Сеймі».

Як відомо, у січні цього року орга­нізації кресов’яків висловили протест проти засудження операції з депортації українського населення «Вісла».

Згідно з соціологічним опитуванням, проведеним 2007 р. на замовлення тиж­невика Wprost, 52% (в тому числі 51% молодших за 29 років) громадян Польщі вважали «східні окраїни» з Вільнюсом і Львовом польськими землями.

istpravda.com.ua
Мирослав МАРИНОВИЧ
Иосиф ЗИСЕЛЬС
Вячеслав ЛИХАЧЕВ
Олег РОСТОВЦЕВ
Віталій НАХМАНОВИЧ
Микола КНЯЖИЦЬКИЙ
Володимир КУЛИК
Виталий ПОРТНИКОВ
Олег РОСТОВЦЕВ