Єдність у розмаїтті

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ КНГУ У ПОСОЛЬСТВІ ФРН

24 січня 2013 р. Анна Ленчовська, Ельзара Галімова та Андрій Книжний представили досвід проекту «Освіта з протидії ксенофобії для дітей і педаго­гів» в Посольстві Федеративної респу­бліки Німеччина в Україні. Проект був присвячений освіті з міжнаціональної і міжрелігійної толерантності, прими­рення, протидії ксенофобії та підтрим­ки культури прав людини.

Реалізовано: конкурс дитячих ро­біт на теми: «Дискусія про сучасні по­рушення прав людини», «Моя родинна реліквія», методичний 3-денний семі­нар для 25 педагогів з 9 реґіонів Укра­їни, 16-денний освітній курс «Дитячий міжнаціональний табір «Джерела то­лерантності», міні-проекти випускни­ків курсу в Київському клубі толерант­ності і школах Сімферополя та Ялти.

Презентацію було проілюстровано чудовими фото, зробленими та віді­браними Даною Верстак.

Конґрес щиро вдячний посоль­ству ФРН та особисто панам Курту Штьоклю-Штільфріду та Ульріху Ха­кенбруху за цей вечір.

Мирослав МАРИНОВИЧ
Иосиф ЗИСЕЛЬС
Вячеслав ЛИХАЧЕВ
Олег РОСТОВЦЕВ
Віталій НАХМАНОВИЧ
Микола КНЯЖИЦЬКИЙ
Володимир КУЛИК
Виталий ПОРТНИКОВ
Олег РОСТОВЦЕВ