Єдність у розмаїтті

У БУХАРЕСТІ ВІДКРИТО ПЕРШИЙ МУЗЕЙ РОМСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

18 лютого в Бухаресті відкрився му­зей, присвячений ромській культурі – за два дні до святкування циганами скасу­вання рабства.

Як повідомив сайт Румунія-today.ru, творці і організатори цього музею гово­рять, що необхідність у ньому визріла у зв’язку з існуванням у суспільстві упе­редженості щодо ромів та їхньої культу­ри, наявності чисельних образливих стереотипів. Музей представляє ува­зі відвідувачів не лише експонати, пов’язані з циганської культурою, але і безліч ідей та історій, ілюстрованих через інсталяції та розповіді людей для стимулювання дискусій на всіх громадських рівнях.

20 лютого є офіційним днем Сво­боди циган у Румунії, як зізнається за законом від 2011 року. Цигани були звільнені від рабства 20 лютого 1856 р. принцом Барбу Стірбей.

За даними перепису 2011 року, в Ру­мунії налічується 619 000 циган, але, за твердженням переписувачів, багато во­ліли не розкривати своєї етнічної прина­лежністі, і реальне число циган, що про­живають в Румунії, наближається до 1,2 млн. осіб, у той час, як у країні всього близько 19 млн. чоловік населення.

Кирилл ДАНИЛЬЧЕНКО
Мирослав МАРИНОВИЧ
Лиля БУДЖУРОВА
Виталий ПОРТНИКОВ
Вадим ФЕЛЬДМАН
Петро МАРУСЕНКО
Антон САВІДІ
Олена ДОНЕЦЬ