Єдність у розмаїтті

Соціологи розповіли про рівень ксенофобії українців

Найнижчий рівень етнічних упереджень в Україні до українців, білорусів і росіян, найвищий – до ромів.

Такі результати дослідження «Міжетнічні упередження в Україні», яке з 8 по 23 вересня 2018 року провів Київський міжнародний інститут соціології.

Методом особистого інтерв'ю експерти опитали понад 2 тисячі людей, що мешкають у 109 населених пунктах усіх реґіонів України (крім АР Крим). Соціологи досліджували ставлення українців до деяких етнічних груп за шкалою Богардуса. За нею респонденти відповідають, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками кожної з груп. Це називається соціальною дистанцією (мінімальна 1 – згоден допустити як члена родини, максимальна 7 – не пускав би в Україну).

Найменша соціальна дистанція до україномовних і російськомовних українців (індекс 2,2 і 2,8 відповідно) – більшість опитаних готові допустити представників цих груп як членів своєї родини і близьких друзів. На другому місці – білоруси (3,3), далі з деяким відривом – росіяни (3,8) та поляки (4,1). Потім ідуть кримські татари, канадці, євреї, німці й американці з приблизно однаковою соціальною дистанцією 4,4–4,5. Закривають список китайці (5,3), африканці (5,4) араби (5,5), а на останньому місці перебувають роми (5,7).

Експерти зазначили, що ставлення до росіян у суспільстві поляризоване: 40% опитаних готові допустити росіян як членів своєї родини і близьких друзів, а 42% не хотіли б, щоб вони були жителями України, і готові їх допустити тільки як гостей країни чи взагалі б не пускали до України.

Соціологи припускають, що в першому випадку респонденти мали на увазі росіян як жителів України, а в другому – громадян Росії.

«Освіта має один з найбільших впливів на рівень ксенофобії з досліджуваних чинників. Якщо для осіб без середньої освіти індекс ксенофобії дорівнює 4,64, то для осіб з вищою освітою – 4,02. Фінансовий статус теж має вплив на рівень ксенофобії: чим вищий рівень добробуту  – тим нижчий рівень ксенофобії», – зауважують у КМІСі.

Українці, які проживають у місті, мають менший рівень ксенофобії (індекс 4,05) порівняно з жителями сіл (індекс 4,51). Найвищий рівень ксенофобії в країні спостерігається на заході (4,74), а найменший на півдні (3,61).

Кирилл ДАНИЛЬЧЕНКО
Мирослав МАРИНОВИЧ
Лиля БУДЖУРОВА
Виталий ПОРТНИКОВ
Вадим ФЕЛЬДМАН
Петро МАРУСЕНКО
Антон САВІДІ
Олена ДОНЕЦЬ