Єдність у розмаїтті

ВАНДАЛІЗМ, ЛЕҐІТИМІЗОВАНИЙ ВЛАДОЮ

Асоціація єврейських організа­цій та общин (Ваад) України та Кон­ґрес національних громад України висловлюють занепокоєння тим, що у країні, яка задекларувала євро­пейський вибір, досі панує зневага до права громадян мати власні цін­ності та бачення минулого.

Це вчергове підтвердили остан­ні події у Харкові, де на виконання рішення міської ради демонтова­но меморіальну дошку видатному українському науковцю Юрію Ше­вельову, а відтак здійснено акт ван­далізму, леґітимізованого владою.

Професора Гарвардського і Ко­лумбійського університетів США, іноземного члена НАН України, пре­зидента Української вільної академії наук у США, члена Американського лінгвістичного товариства, Поль­ського інституту мистецтв і науки в США, почесного доктора Альбертського і Лундського університетів, Харківського національного університету ім. В. Каразіна, Національного університету «Києво-Могилянська ака­демія», лауреата Шевчен­ківської премії було піддано хамському і нецивілізованому суду людей, чиїми ідеалами є комуністич­ні розправи з інакодумцями.

Шевельов, батьки якого похо­дили з шляхетних московських ро­дин етнічних німців, став гордістю і славою України в світі. Саме це так «непокоїть» харківських українофо­бів, що намагаються звинуватити людину недосяжного для них рівня у колаборації, не розуміючи того, що вже зрозумів і чому дав оцінку цивілізований світ – духовної єд­ності нацистів і комуністів.

Ми вважаємо, що рішення хар­ківської влади підриває спроби по­будувати сучасну українську націю, що пишалася б усіма видатними українцями, незалежно від їхнього етнічного походження, політичного вибору та країни проживання.

Кирилл ДАНИЛЬЧЕНКО
Мирослав МАРИНОВИЧ
Лиля БУДЖУРОВА
Виталий ПОРТНИКОВ
Вадим ФЕЛЬДМАН
Петро МАРУСЕНКО
Антон САВІДІ
Олена ДОНЕЦЬ