Єдність у розмаїтті

ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИМ З ПИТАНЬ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ГЕННАДІЯ ДРУЗЕНКА

 Розпорядженням № 567-р Кабінет Міністрів України від 18 червня 2014 р. Геннадія Друзенка призначено Уповноваженим з питань етнонаціональної політики. 

Геннадій Друзенко – український правник (маґістр права), політолог, експерт з питань європейської інтеґрації та релігійної свободи, віце-президент Інституту європейської інтеґрації (Польща), співавтор Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, працював заступником директора Центру європейського та порівняльного права Міністерства юстиції України.
Згідно з положенням про Урядового уповноваженого з етнонаціональної політики він є посадовою особою, на яку покладено виконання завдань з координації формування та реалізації етнонаціональної політики в Україні.
Відтак Уповноважений ініціює, організує та координує підготовку проектів законів, інших нормативно-правових актів, державних програм у сфері етнонаціональної політики, а також бере участь у їхній підготовці; ініціює та координує заходи щодо формування в українському суспільстві толерантності й запобігання розпалюванню національної, расової чи релігійної ворожнечі, ксенофобії, а також проявам дискримінації, нетерпимого ставлення до етнонаціональних спільнот та осіб, що до них належать; ініціює та координує заходи, що мають на меті інтеґрацію етнонаціональних спільнот до української політичної нації.
Уповноважений подає органам державної влади та місцевого самоврядування пропозиції щодо можливих шляхів запобігання порушенню прав осіб на підставі їхньої расової, етнонаціональної, релігійної, мовної належності та ініціює підготовку відповідних актів Кабінету Міністрів України. Він також ініціює та координує моніторинґ дотримання прав етнонаціональних спільнот на тимчасово окупованих територіях.
Уповноважений ініціює створення та бере участь у роботі двосторонніх і багатосторонніх урядових комісій та їхніх українських частин у сфері етнонаціональної політики; координує підготовку періодичних доповідей про стан та перспективи етнонаціональної політики в Україні, а також підтримує зв’язки уряду із закордонними українцями, ініціює та координує заходи із захисту їхніх колективних прав.
Пояснюючи, чому погодився посісти посаду Урядового уповноваженого з питань етнонаціональної політики, Геннадій Друзенко наголосив, що щиро вірить, що ефективна етнонаціональна політика може стати тим клеєм, який спроможний склеїти всі народи, народності, етноси etc., що проживають в Україні, в єдину політичну націю, для якої Україна буде спільним домом, який разом захищатимемо й будуватимемо. Оскільки «на цю посаду мене запропонувала не політична партія, не урядовець чи бізнесмен, а Конґрес національних громад, я маю зобов’язання тільки перед Україною та власною совістю.
Цей Кабмін здатний чути: на етапі інстутиалізації цієї посади вдалося переконати Уряд, що уповноважений має бути не з прав національних меншин, а саме з питань етнополітики, що означає зокрема опікування питаннями розвитку титульної нації, а також зміщення акценту з правозахисної діяльності на класичний policy-making.
Я отримав мінімум владних повноважень. Бюджет не розподілятиму. На силовиків безпосередньо не впливатиму. Залишається бути переконливим тільки силою Слова.»
«Якщо до кінця року не досягну відчутних успіхів, – наголосив Геннадій Друзенко, – обіцяю подати у відставку.»

Кирилл ДАНИЛЬЧЕНКО
Мирослав МАРИНОВИЧ
Лиля БУДЖУРОВА
Виталий ПОРТНИКОВ
Вадим ФЕЛЬДМАН
Петро МАРУСЕНКО
Антон САВІДІ
Олена ДОНЕЦЬ