Єдність у розмаїтті

ЗВЕРНЕННЯ КНГУ З ПРИВОДУ ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО ДЕКАДИ РОМСЬКОГО ВКЛЮЧЕННЯ

Шановний пане Прем’єр-міністре,
упродовж останніх двадцяти п’яти років ромська громада України спромоглася створити структурований рух національного самовизначення, участі у політичному, економічному, соціальному та культурному житті країни. За ці роки сформувалася ромська інтеліґенція – вчителі, юристи, лікарі, вчені, журналісти, які взяли на себе відповідальність за виведення цілого народу із занепаду, відродження та закріплення у свідомості пересічних громадян загальнолюдських і загальнодержавних цінностей.
Великою мірою цьому поступовому, складному, суперечливому й часом болючому громадянському та етнічному становленню сприяли підтримка міжнародних організацій та установ, зокрема Ромського освітнього фонду, Міжнародного фонду «Відродження», Вишеградського фонду, програм «Матра» Посольства Нідерландів тощо.
Із жалем доводиться констатувати, що наша держава лише на словах підтримує становлення ромського народу в Україні як повноправного суб’єкта суспільного життя. Є два українські документи, що безпосередньо стосуються ромів. Це цільова галузева «Програма соціально-духовного відродження ромів на період до 2006 р.» від 2003 р. та Стратеґія захисту та інтеґрації в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 р. із Планом заходів на її виконання від 2013 р.
Цільова програма не була затверджена Кабінетом міністрів України, відповідно не мала фінансування й відповідно не була виконана, що й було констатоване на слуханнях, проведених парламентським комітетом з прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин у квітні 2005 р.
Така сама доля очікує й План заходів щодо реалізації Стратеґії захисту та інтеґрації в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 р., затверджений розпорядженням КМУ від 11.09.2013 р. № 701, бо фінансування заходів також не передбачене.
Усі критичні зауваження та пропозиції, висловлені під час підготовки Стратеґії та Плану заходів ромськими фахівцями, рекомендації Європейської комісії, висловлені у Третій доповіді про прогрес України у виконанні Плану дій з лібералізації візового режиму з Європейським союзом, залишилися поза увагою «папєрєдніків». Відтак – План заходів не виконується, що й констатували учасники Всеукраїнської ромської конференції «Консолідація заради прогресу» (Українська Стратеґія та Декада Ромського включення) 29 липня 2014 р.
З іншого боку, вже впродовж багатьох років ромська громада України через свої організації, у тому числі з підтримкою міжнаціональних організацій, зокрема Конґресу національних громад України, наполягає на приєднанні України до європейської Декади ромського включення 2005–2015 (яка буде продовжена і після 2015 р., про що є рішення Міжнародного керівного комітету Декади).
За сучасного економічного стану в державі, в умовах окупації та відторгнення Криму, війни Російської Федерації проти українського народу, потреби створення фактично нових Збройних сил України, нагальності відновлення зруйнованих Донеччини та Луганщини, нагальності вирішення питань енергетичної безпеки держави тощо роми, як вони підкреслили на згаданій конференції, «не мають морального права вимагати від уряду державного фінансування для виконання Стратеґії».
Відтак, приєднання України до Декади ромського включення є єдиним засобом залучення коштів для виконання урядового та місцевих Планів заходів щодо реалізації Стратеґії захисту та інтеґрації в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 р.
Ми вимагаємо невідкладного приєднання України до Декади ромського включення і вважаємо неприпустимим подальше зволікання з прийняттям такого рішення: Україна обрала європейський шлях розвитку, тому приєднання до Декади є цілком виправданим і з політичної, й з економічної точок зору.
Пане Прем’єр-міністре, ромський нарід України, міжнародна співдружність чекає від України позитивного рішення цього питання, відтак ми сподіваємося на Вашу особисту підтримку.

Кирилл ДАНИЛЬЧЕНКО
Мирослав МАРИНОВИЧ
Лиля БУДЖУРОВА
Виталий ПОРТНИКОВ
Вадим ФЕЛЬДМАН
Петро МАРУСЕНКО
Антон САВІДІ
Олена ДОНЕЦЬ